Svenska Domäner

This domain is registered through Svenska Domäner, an accredited registrar with IIS. Denna domän är registrerad via Svenska Domäner, en ackrediterat registrar hos IIS.

SvenskaEnglish

Start using Börja använda

Build a professional website with Weebly Site Builder

Creating a website with Weebly is easy, with an intuitive interface and adaptable pre-built elements no prior experience is required. You can have your site up and running in no time:

 1. Choose a design
 2. Add your content
 3. Publish
GO TO WEEBLY

Create custom e-mail addresses - yourname@

Having a e-mail address based on your domain name gives a professional touch whether you are running a big business or a small personal project. Create it in a couple of minutes:

 1. Choose domain
 2. Choose username
 3. Press create and start using it
CREATE EMAIL ADDRESSES

Build your website or blog with WordPress

It’s one of the most popular platforms, a free and flexible CMS solution with plenty of tutorials online. Install it with ease with our 1-click-installer:

 1. Open cPanel and scroll down to the Software section
 2. Press on the "1-Click-Install" icon
 3. Choose Blogs — WordPress — Install now
INSTALL WORDPRESS

Skapa en professionell hemsida med Weebly hemsidesbyggare

Att skapa en hemsida med Weebly är enkelt med ett intuitivt gränssnitt och anpassningsbara färdigkonstruerade element så krävs inga förkunskaper. Du kan ha hemsidan igång på nolltid:

 1. Välj en mall
 2. Lägg till ert innehåll
 3. Publicera
GÅ TILL WEEBLY

Skapa skräddarsydda e-postadresser – dittnamn@

Att ha en e-postadress knuten till domännamnet ger en professionell touch vare sig du hanterar ett stort företag eller ett mindre personligt projekt. Skapa den på några minuter:

 1. Välj domän
 2. Välj användarnamn
 3. Tryck på ”skapa” och börja använda den
SKAPA E-POSTADRESSER

Bygg din blogg eller hemsida på WordPress

Det är en av de mest populära plattformarna, en gratis och flexible CMS med mängder av guider online. Installera den enkelt med vår 1-klicks-installation:

 1. Öppna kontrollpanelen och gå till sektionen Programvara.
 2. Klicka på "1-Click-Install" iconen.
 3. Välj Blogs — WordPress — Install now
INSTALLERA WORDPRESS